Nyfiket besök från Högskolan Dalarna och Falu kommun

Gamla Brandstation fick besök av Högskolan Dalarna och Falu kommunUnder onsdagen fick Gamla Brandstation besök av Högskolan Dalarnas rektor Marita Hilliges, Jörgen Fältsjö, chef Dalacampus Uppdrag och Bengt Lindström, samverkansansvarig. Från Falu Kommun deltog Jonny Gahnshag, kommunalråd, Susanne Norberg, kommunalråd, Dan Nygren, kommundirektör, Jonatan Block, skolchef och Inger Klangebo, personalchef.

Syftet var att få en bred och modern bild av Falu Kommun avseende näringslivet, som underlag för diskussion kring kompetensförsörjning och regional utveckling.

Från Gamla Brandstation medverkade ett stort antal företagare.

Besöket har även uppmärksammats i media:

– Det har varit fantastiskt, framförallt att få se miljön här och hur man arbetar och utvecklas tillsammans, säger Marita Hilliges. (Dala-Demokraten)

– Där mötte vi 26 individer som arbetar flexibelt och kreativt och som arbetar tillsammans, utan att de är tillsammans i samma företag. (Dalarnas Tidningar)