Klas Boman-utställningen

Klas Boman och hans hus

Klas Boman var stadsarkitekt i Falun 1901–1932. Under den tiden ritade han själv många av de byggnader som fortfarande är viktiga inslag i stadsbilden; förutom Gamla Brandstation till exempel Egnellska huset, Sparbanken (i dag restaurang Banken), Tingshuset, Medborgarhuset (i dag Sveriges Radio), Västra skolan och f d Systembolaget på Trotzgatan. Han var också arkitekten bakom det pampiga varmbadhuset, som revs 1974 för att ge plats åt nuvarande polishuset. Dessutom ritade han ett stort antal bostadshus – både ståtliga villor och vackra flerfamiljshus.

Stilarna varierar, med nyklassicism, renässans och jugend som dominerande drag. Varje hus har en egen identitet, anpassad efter läge och funktion. Taken är ofta speciella, och kupolerna på Gamla Brandstation, Medborgarhuset och Västra skolan har ett tydligt släktskap med kupolen på den betydligt äldre Kristine kyrka.

Förutom studier på Kungliga Tekniska Högskolan hade Klas Boman en gedigen konstnärlig utbildning. Han gjorde också studieresor till Ryssland och Tyskland. Sin arkitektkarriär inledde han i Finland, där han var engagerad i arbetet med många stora byggnadskomplex på 1890-talet. Förutom de många husen i Falun har Klas Boman också ritat bland annat Bullerforsens kraftverk, Hällnäs sanatorium, tingshuset i Hedemora och Gamla bankhuset i Mora.

Klas Boman bodde själv med sin familj – hustru Agda och barnen Klas-Erik och Kerstin Elisabet – i Egnellska huset och hade sommarställe på Hellmansö.

Källa: En stad i förvandling. Klas Bomans byggnader i Falun 1901–1932. Margareta Granbom, Falun 2003.

Foto: Ulf Palm 2011